Filmklipp 2

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

"Men jag menade inget illa". Detta är en vanlig kommentar men också en tydlig signal om att någon har känt sig utsatt. Vem har tolkningsföreträde i dessa situationer? Den här filmen sätter fokus på normer och ordval.

1. Varför reagerar mamman när hon hör de ”positiva” kommentarerna om vackra barn?

2. I filmen nämns flera ord som enligt mamman är nedsättande. Vännerna håller inte med och de tycker att hon överdriver. Språk är något som är i ständig rörelse och ords betydelse kan förändras med tiden (t.ex. m-ordet). Diskutera språket betydelse i förhållande till rasism. Vad bli konsekvenserna om vi fortsätter använda nedsättande ord?

3. Väninnorna säger att de inte menar något illa. Mer att det var något positivt. Pappan som kommer in vill inte ta strid och tycker att situationen börjar bli jobbig. Att bryta mot stereotypa normer kan vara besvärande. Vi kanske låter bli av hänsyn? Hur kan man på bästa sätt samtala om detta så vi lär oss att inte fokusera på hudfärg eller göra värderingar av människor baserat på utseende?

4. Övriga reflektioner till filmen?