Filmklipp 1

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

I den här filmen får vi se hur våra fördomar påverkar vårt handlande och bemötande mot andra människor. Något som kan få väldigt negativa konsekvenser. Hur kan vi undvika detta?

1. Vilka roller kommer fram i filmen och vilka förväntningar fanns kopplade till dessa roller?

2. Situationen i filmen kan ses som toppen av ett isberg. Det som är ovanför vattenytan är synligt. Det som är under vattenytan är osynligt. Samtala om det synliga och det hörbara ovanför ytan som leder/lett fram till fördomar. Vad finns under ytan?

3. Detta kan upplevas som vardagsrasism – att ständigt bli utsatt för fördomar, trots att personerna förmodligen inte alls behöver bära på rasistiska åsikter. Hur är det att ständigt mötas av missförstånd, misstolkningar och antaganden som inte stämmer? Om du skulle ständigt bli ifrågasatt, hur skulle du reagera då?

4. Hur kunde sjuksköterskorna hanterat situationen annorlunda?

5. Övriga reflektioner till filmen?