Nätverksträffar - mötesplatser för Tibros företagare

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

Tillväxt Tibro arrangerar kontinuerligt företagarträffar. En del av dessa är branschspecifika med varierande teman och föreläsare utifrån strategiska inriktningar, aktuella behov eller önskemål. Cirka 6 gånger om året bjuds det in till Tibrofrukost där alla branscher välkomnas. Här listar vi alla datum och tider och lägger upp alla inbjudningar för 2018. Varmt välkommen!

Tibrofrukosten är tänkt att vara en naturlig mötesplats för företagare, politiker och tjänstemän. Förutom en god frukost bjuder mötena på information, nya kontakter och förhoppningsvis samsyn i för Tibro viktiga frågor. 

Anmälan sker i regel till tillvaxt@tibro.se. Ange till vad och vilket datum i ämnesraden. Kontakta oss gärna om du har frågor!

I de olika nätverken lyfts aktuella och strategiska frågor, här ges möjlighet att få information från lokala företag, branschorganisationer och om satsningar och projekt som pågår i kommunen. Här träffas tjänstemän, företagare, politiker och företrädare för branschorganisationer med flera och ges möjligheten att få en relation och en bättre förståelse för varandras förutsättningar. 

Fastighetsägare, handel- och besöksnäring, landsbygdsföretag och möbler och inredning är de branschspecifika. Tibroföretagarnas nätverk är för alla företag men särskilt för de mindre företagen som inte känner sig helt hemma i något av de mer branschspecifika. Till Tibrofrukostarna välkomna vi företagare, föreningsrepresentanter, politiker och tjänstemän som verkar i Tibro!

Här nedan presenteras en lista med datum för de inplanerade nätverksträffarna för 2018:

Nätverk/forum Datum Klockslag
Workshop - nätverksrepresentanter* 16 januar 18.30-21.30
Branschråd - möbler & inredning 23 januari 10.00-13.00
Nätverksträff - Handel- & besöksnäring 24 januari 08.00-09.30
Nätverksträff - Fastighetsägare  26 januari 08.00-09.30
Workshop - nätverksrepresentanter* 19 februari 18.30-21.30
Tibrofrukost 21 februari 08:00-09:30
Nätverksträff - Fastighetsägare 23 februari 08:00-09:30
Nätverksträff - Landsbygdsföretag 2 mars 12.00-14.00
Branschråd möbler & inredning*** 7 mars 10.00-12.00
Tibroföretagens nätverk - föreläsning** 7 mars 18.30-21.00
Nätverksträff - Fastighetsägare 23 mars 08.00-09.30
Nätverksträff - Handel- & besöksnäring 4 april 08.00-09.30
Tibrofrukost 18 april 07:30-09:00
Branschråd - möbler & inredning*** 26 april 10.00-13.00
Nätverksträff - Landsbygdsföretag 18 maj 12.00-14.00
Nätverksträff - Handel- & besöksnäring 23 maj 08.00-09.30
Nätverksträff - Fastighetsägare 25 maj 08.00-09.30
Tibrofrukost 20 juni 07:30-09:00
Nätverksträff - Handel- & besöksnäring 15 augusti 08.00-09.30
Tibrofrukost 22 augusti 07:30-09:00
Nätverksträff - Fastighetsägare 24 augusti 08.00-09.30
Branschråd - Trä, möbler & inredning 24 augusti 10.00-13.00
Marknadsföring (SLA+Tibro handel) 18 september 18:30
Tibrofrukost 10 oktober 07:30-09:00
Nätverksträff - Landsbygdsföretag 12 oktober 12.00-14.00
Nätverksträff - Handel- & besöksnäring 24 oktober 08:00-09:30
Nätverksträff - Fastighetsägare 26 oktober 08.00-09.30
NÄRINGSLIVSGALA 15 november 18.30-23.00
Branschråd möbler & inredning*** 20 november 10:00-13:00
Tibroföretagens nätverk - föreläsning** 28 november 18.30-21.00
Föreläsning - Drömarbetsgivaren 7 december 13.00-15.00
Tibrofrukost (LBC) 12 december 07:30-09:00
Nätverksträff - Landsbygdsföretag 14 december 12.00-14.00
Föreläsning - Kerstin Sylwan 8 januari 13.00-16.00
Föreläsning - Anna Dyhre 18 januari 13.00-16.00

Ovanstående datum och tider gäller med reservation för ändringar. Här kan du ladda ner en utskrivbar pdf med alla datum (uppdaterad 180314)

Tibrofrukost, nätverksträffar för handel- och besöksnäring samt luncher för landsbygdsföretag ambulerar i regel runt bland olika företag. Frukost för fastighetsägare hålls i regel på Inredia. Inbjudan mejlas ut 1-2 veckor innan. Får du ingen inbjudan? - kontakta oss!

*Utvalda representanter från nätverken

**Föreläsningar med fokus på inspiration. Renata Chlumska inledde denna serie 22/11. 

***Branchråd är ett delregionalt nätverk som drivs av Skaraborgs kommunalförbund. Huvudfokus är strategisk kompetensförsörjning.  I anslutning till dessa träffar kommer vi även att försöka att förlägga korta möten med Tibrofokus.