Musikskolan erbjuder ett flertal olika kurser i olika områden.

  • Musiklek

    Musiklek är för barn som går i årskurs 1-2 och vill börja närma sig musiken i en härlig blandning mellan sång, spel och rörelse.

  • Ungdomskören

    Kom och sjung i musikskolans Ungdomskör (11-15 år).

  • Spel-/datamusik

    Lär dig producera musik i datorn.