Avgifter för Tibro musikskola

Följande avgifter gäller för Tibro musikskola.

Avgifter

Undervisningsavgift i ämneskurs 

(instrument)

En elev
700:-/termin

Två syskon eller två instrument
totalt 1050:-/termin

Tre syskon eller fler
totalt 1350:-/termin

 

Gruppundervisning

(musiklek, teckning & bild och orkester/ensemble för de som inte går enskilt)

350:-/termin

 

Instrumenthyra

(trumpet, valthorn, trombon, tuba, klarinett, saxofon, tvärflöjt, fiol, cello)

300:-/termin

 

Information

Fakturan för musikskoleavgiften skickas ut av Tibro kommun. 

Om eleven vill sluta skall avanmälan komma in till musikskolan senast tre veckor in i terminen. Vid för sent inkommen anmälan debiteras full terminsavgift. Betald avgift återbetalas ej.

Avgifterna gäller fr o m 1 juli 2019 enligt Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-24 (KFN § 49).