Anmälan

Välkommen att anmäla intresse för musikskolan.

Samtycke

 • Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kultur- och fritidsnämnden i Tibro kommun.
 • Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att hantera anmälningar. Om du inte lämnar personuppgifter kan det medföra att anmälan inte kan registreras.
 • Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse.
 • De som får ta del av dina personuppgifter är kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Lagringstiden för personuppgifter är 24 månader.
 • Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling.
 • Som registrerad har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.
 • Tibro kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.
 • Som registrerad har du rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
 • Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök datainspektionen.se för mer information.
 • Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.