Tibro Musikskola

På Musikskolan möter våra elever engagerade och kunniga lärare som sätter den enskilda elevens utveckling i centrum och ger eleven möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår målsättning är att skapa möten i kreativ anda. Vi vill stimulera barn och ungdom genom konstnärligt arbete så att eleverna får känna glädje inför musikaliska uttryck, få redskap för eget skapande och kan utveckla sitt musikintresse.

Vi erbjuder undervisning på en rad olika instrument och sång samt kurser i musiklek, teckning & bild, teater & musikal och data/spelmusik.

Vi tar in elever i mån av plats via ett kösystem. Anmäl intresse redan idag!

Undervisning för vuxna, se mer under fliken kurser.

Nytt härligt läsår!

Vi välkomnar nya och gamla elever till ett musikinspirerat nytt läsår med oss på musikskolan. /Musikskolans personal

Välkommen till oss

Som elev på musikskolan får du samvaro med andra elever, en nära och god kontakt med din pedagog, ökad kunskap och kännedom om musik i allmänhet, prova olika former av musicerande, både individuellt och i grupp. Varje vår, oftast i april, visar Tibro Musikskola instrument för elever i åk 2. Vi bjuder in klasserna på Häggetorp, Ransberg och Smuleberg till musikskolans lokaler. Vi tar givetvis emot elever även från andra årskurser.