Violin/Viola och Cello

Vi erbjuder undervisning på violin, även kallad fiol, och cello. De övriga medlemmarna i stråkfamiljen heter viola eller altfiol och kontrabas.

De tidigaste stråkinstrumenten utvecklades troligen i Asien. Föregångare till violinen inkluderar den arabiska rebecen eller rebaben. I Europa hade knäppinstrument förekommit sedan antiken, medan stråkar introducerades först under medeltiden. Fiolens/violinens intåg i Sverige skedde i början av 1600-talet.

Stråkinstrumentet består av kropp, hals och skruvlåda. På kroppen monteras en stränghållare, från vilken strängarna spänns upp till stämskruvarna. Halsen avslutas i toppen med den så kallade snäckan, en spiralformad dekoration som påminner om en snäcka.