Trombon

Trombonen har ett så kallat drag som blir längre om man drar ut det. På så vis bildar man olika toner. Trombonen har ett brett register och kan spela både mörka, djupa toner och väldigt ljusa. Trombon är ett vanligt instrument i klassiska orkestrar men används också inom jazz, pop och rock.