Viktig information att känna till när du går på kulturskolan

Regler gällande innehav av elevplats, fakturering, frånvaro och avanmälan

  1. Om elevplatsen inte har sagts upp inför det tredje lektionstillfället för terminen, faktureras hela terminsavgiften.

 

  1. Fakturering av terminsavgift, och eventuell avgift för instrumenthyra, sker efter tredje lektionstillfället varje termin. Avgiften betalas sedan i förskott för resterande del av påbörjad termin. Avgiften är ej återbetalningsbar.

 

  1. Kulturskolan garanterar 24 lektionstillfällen under ett läsår.
 
  1. Om eleven, utan att informera läraren om detta, ej har närvarat vid tre efterföljande lektionstillfällen kan tiden för lektionstillfället erbjudas annan elev. Eleven behåller dock sin plats på kulturskolan tills avanmälan gjorts. En ny tid kan överenskommas med läraren, vilken dock kan bli mindre fördelaktig för eleven/målsmannen.

 

  1. Uppsägning av plats görs på kulturskolans hemsida under fliken ”Avanmälan”.
    En muntlig uppsägning av plats räknas inte som uppsägning.

Undervisningsavgift i ämneskurs (instrument och sång)

En elev
700:-/termin

Två syskon eller två instrument
totalt 1050:-/termin

Tre eller fler syskon eller tre instrument
totalt 1350:-/termin

Vuxen (över 20 år)
1800:-/termin

Fakturan för kulturskoleavgiften skickas ut av Tibro kommun.