Tibro Kulturskola

På Kulturskolan möter våra elever engagerade och kunniga lärare som sätter den enskilda elevens utveckling i centrum och ger eleven möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår målsättning är att skapa möten i kreativ anda. Vi vill stimulera barn och ungdom genom konstnärligt arbete så att eleverna får känna glädje inför musikaliska uttryck, få redskap för eget skapande och kan utveckla sitt musikintresse.

Vi erbjuder undervisning på en rad olika instrument och sång samt kurser i musiklek, skrivande, rörlig bild, teater & musikal och data/spelmusik.

Vi tar in elever i mån av plats via ett kösystem. Anmäl intresse redan idag!

Undervisning för vuxna, se mer under fliken kurser.

Profilbild för Tibro kulturskola

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkomna till ett nytt spännande läsår med oss lärare på kulturskolan. Det står inte fel i texten utan den 1 september slutar vi att vara en musikskola och blir en kulturskola. Väldigt roligt tycker vi. Vi syns på lektionerna! /Kulturskolans personal

Flicka som får instruktion från musiklärare om hur man spelar tvärflöjt.

Välkommen till oss

Som elev på kulturskolan får du samvaro med andra elever, en nära och god kontakt med din pedagog, ökad kunskap och kännedom om musik i allmänhet, prova olika former av musicerande, både individuellt och i grupp. Varje vår, oftast i april, visar Tibro Kulturskola instrument för elever i åk 2. Vi bjuder in klasserna på Häggetorp, Ransberg och Baggebo till kulturskolans lokaler. Vi tar givetvis emot elever även från andra årskurser.