Vandringsleder i Rankås

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Tibro kommun har färdigställt fem vandringsleder i Rankås fritidsområde. Lederna är från 1 km till 6 km.

Arbetet med att färdigställa de nya vandringslederna i Rankås är nu klart. Vandringsportalen, där alla leder startar finns nu på plats och alla leder är utmärkta med stolpar och färger som är unika för respektive led.

Statligt finansierad satsning på Rankås

Vandringslederna i Rankås är en del av det LONA-projekt som Tibro kommun fått beviljat bidrag till från länsstyrelsen. LONA-projektet är indelat i två delar, och detta är en del i den fortsatta utvecklingen av Rankås fritidsområde. I dagsläget finns det ca 10 motionsspår i området och det tilltänkta projektet syftar till att utöka med 5 vandringsleder, från l km till 6 km. Vandringslederna kommer att upplevas mer naturnära och man vandrar på stigar som inte är bearbetade med stora maskiner.

Cykelarena för motionärer och nybörjare

Den andra delen i LONA-projektet är en cykelarena som är till för motionärer och nybörjare i olika åldrar. Avsikten är att man ska öva upp olika färdigheter och här ska deltagarna kunna trampa i sitt eget tempo utan någon form av tidtagning. Våra ungdomar och nybörjare ska ha kul på hjul i natur och ha en härlig upplevelse i levande skogsmiljö.

Arenan kommer att vara centrum för cyklister i Rankås fritidsområde.

Statliga naturvårdspengar

LONA, den lokala naturvårdssatsningen, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projekt som får bidrag genomförs antingen av kommunen eller av en lokal aktör som har tecknat avtal med kommunen.

Stöd ges till projekt som gäller vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter, inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö, restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter, områdesskydd, kunskapsuppbyggnad och framtagande av faktaunderlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram samt information, folkbildning och annan kunskapsspridning.