Utställning DÖD I NÄRA RELATION

27 november 2021, Kl. 00:00–00:00

  • 4 december 2021, Kl. 00:00–00:00
  • 5 december 2021, Kl. 00:00–00:00
  • 6 december 2021, Kl. 00:00–00:00
  • 7 december 2021, Kl. 00:00–00:00
  • 8 december 2021, Kl. 00:00–00:00
  • 9 december 2021, Kl. 00:00–00:00
  • 10 december 2021, Kl. 00:00–00:00

Tibro bibliotek

Varje månad dödas kvinnor i Sverige av en man de har eller har haft en nära relation med. I utställningen DÖD I NÄRA RELATION vill UN Women lokalförening Skaraborg belysa denna pandemi av våld.
 
En BH för varje dödad kvinna under 2000-talet.
 
Utställningen finns att se på Tibro bibliotek mellan 25 november på internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor och flickor till och med 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter.
 
25 november kallas även Orange Day

FN:s Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor är dagen hela världen färgas orange för att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.
 
Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut.
 
UN Women Skaraborg:
 
Bibliotekets öppettider:
Mån 10-16
Tis 10-19
Ons 10-16
Tors 10-19
Fre 10-16
Extraöppet lördag 27 november kl 11-15.
Måndag 29 november stängt.
Läs mer om evenemanget