Barnskötare

Telefon
0504-18220

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Öppettider
Mån-tor 9.30-11.00 13.00-15.00 Fre 9.30-11.00

Postadress
543 32 Tibro

Som barnskötare är din uppgift att skapa trygghet och stimulans i barnens vardag för att de ska utvecklas.

Utbildningens upplägg

En barnskötare arbetar med att stimulera barns utveckling och lärande både motoriskt, intellektuellt, språkligt, socialt och emotionellt genom fri och styrd lek och mycket utevistelse. Detta innebär att du ska ha goda kunskaper om styrdokument, ledarskap och kommunikation.

Under utbildningen lär du dig om barns utveckling och det pedagogiska arbetet och ledarskapet fungerar. Vi går även igenom hur du arbetar med olika skapande verksamheter och hur du kan anpassa verksamheten till barnens olika behov.

De teoretiska kunskaper du får under utbildningen ska du sedan omsätta i verkligheten under praktikperioderna.

Kursmaterial

Du står själv för alla läromedel som behövs under utbildningen.

Kurser

Kurserna och dess ordning är preliminär. Kursen gymnasiearbete kan väljas till vid utbildningsstart.

Termin 1 Kurskod Poäng Termin 2 Kurskod Poäng
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100 Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100
Kommunikation PEDKOU0 100 Hälsopedagogik HALHAL 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100 Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 Barns lärande och växande PEDBAS0 100
Skapande verksamhet PEGSKP0 100 Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
      Orienteringskurs KGYORI11B 50

Efter utbildningen

Som barnskötare arbetar du inom förskolan och ska tillsammans med arbetslaget utforma och genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen och medverka till att lägga grunden för det livslånga lärandet för barnen.

Nästa kursstart: Vårterminen 2020

Längd 48 veckor
Tid 20 januari-18 december 2020
Studietakt 100% heltid
Praktik Ja, under termin 1 och 2.
Antal platser  
Ansökan Senast 15 november 2019. Läs mer och ansök här.
Förkunskaper

Kunskaper motsvarande SFI D eller grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk

Övrigt När du ska göra praktik under utbildningen behöver du lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister till din praktikplats. Tänk på att det kan ta upp till två veckor att få utdraget hemskickat. Beställ därför utdraget i god tid.

Utbildningen startar under förutsättning att erfoderliga beslut tas samt att tillräckligt många elever kan antas.