IMYRK - yrkesintroduktion

Telefon
0504-18220

E-post
gymnasiet@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Tibro Kompetenscenter erbjuder två inriktningar av yrkesintroduktion, fordon och industri.

IMYRK Fordon

Yrkesintroduktion fordon bygger på det nationella Fordons- och transportprogrammet. Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.

För vem?

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som skall söka till gymnasiet, men saknar godkända betyg för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Vilka kurser som just du läser är individuellt och beror på vilket mål du har med dina studier.

Start Höstterminen 2019
Längd 2 terminer
Praktik Ja, cirka 15%

IMYRK Industri

Yrkesintroduktion industri bygger på det nationella Industritekniska programmet. Det ska ge de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.

För vem?

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som skall söka till gymnasiet, men saknar godkända betyg för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Vilka kurser som just du läser är individuellt och beror på vilket mål du har med dina studier

Start Höstterminen 2019
Längd 2 terminer
Praktik Ja, cirka 15%

Ansökan

Du ansöker till våra yrkesintroduktionsprogram via utbildningskaraborg.se. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer infomration och stöd i processen. Sista ansökningsdag är 15 maj 2019.

Vad är yrkesintroduktion?

Våra yrkesintroduktionsutbildningar ger fler möjlighet att inrikta sina studier mot sitt drömyrke. Det är ett basår som kombinerar kärnämnen med yrkesämnen inom det område du valt. Det är förberedande utbildningar inför ett nationellt program, ett arbete eller studier via vuxenutbildningen. På yrkesintroduktionsprogrammet får du läsa några av de kurser som det nationella programmet innehåller, det ger dig god kunskap om vad en yrket innebär och förbereder dig för vidare studier inom yrkesområdet.