Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen kan du själv forma din egen utbildning eller komplettera tidigare studier.

Du kan välja att läsa dina kurser på olika sätt:

Tider för studiestarter och ansökningsperioder

Behörighet

Du är behörig att delta i vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år samt

 • är bosatt i Sverige,
 • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
 • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Även om du är yngre än som anges ovan kan du vara behörig om du har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
(Skollagen, 20 kap 20 §)

Studietakt

Studietakten beskriver i hur stor omfattning du studerar och ligger till grund för om och hur du kan få studiemedel under tiden som du studerar. Alla kurser inom vuxenutbildningen har poäng som ligger till grund för att räkna ut din studietakt. Varje termin består av 20 veckor.

Studietakt

Poäng/vecka

100% 20 poäng
75% 15-19 poäng
50% 10-14 poäng
25% 5-9 poäng

Om du väljer att läsa en kurs som är 100 poäng med 100% studietakt ska du klara av kursen på fem veckor. Om du vill läsa flera kurser behöver du läsa 400 poäng/termin för att komma upp i 100% studietakt. Du har då 20 veckor på dig att slutföra samtliga 400 poäng.

Studiemedel

Du ansöker om studiemedel via csn.se.

Kursmateriel

Inom vuxenutbildingen ansvarar du själv för att skaffa de läromedel och annat kursmaterial som behövs för att du ska kunna genomföra din utbildning.

Ansökan

Du som är folkbokförd i Tibro kommun ansöker till vuxenutbildningens kurser via vår webbansökan. Du behöver ha ett BankID för att göra din ansökan. Om du saknar BankID använder du ansökningsblanketten nedan och skickar den till oss eller lämnar den direkt till vår expedition. Observera att samtliga betyg och handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Tibro Kompetenscenter
Gymnasiegatan 29
543 80 Tibro

Du som är folkbokförd i en annan kommun men vill läsa i Tibro ansöker via din hemkommun. Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten och lämna den direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun. De ska sedan godkänna din ansökan.

Gymnasiala kurser

För dig som behöver skaffa eller komplettera en gymnasieutbildning inför ett planerat studie- eller yrkesval eller kompetensutveckla dig i ditt nuvarande arbete.

Kurser som ges på Tibro Kompetenscenter

 • CAD 1, CADCAD01, 50p
 • CAD 2, CADCAD02, 50p
 • Engelska 5, ENGENG05, 100p
 • Engelska 6, ENGENG06, 100p
 • Engelska 7, ENGENG07, 100p
 • Historia 1A1, HISHIS01A1, 50p
 • Historia 1A2, HISHIS01A2, 50p
 • Historia 1B, HISHIS01B, 100p
 • Historia 2, HISHIS02A, 100p
 • Matematik 1A, MATMAT01A, 100p
 • Matematik 1B, MATMAT01B, 100p
 • Matematik 1C, MATMAT01C, 100p
 • Matematik 2A, MATMAT02A, 100p
 • Matematik 2B, MATMAT02B, 100p
 • Matematik 2C, MATMAT02C, 100p
 • Matematik 3B, MATMAT03B, 100p
 • Matematik 3C, MATMAT03C, 100p
 • Matematik 4, MATMAT04, 100p
 • Matematik 5, MATMAT05, 100p
 • Programhantering 1, INFPRG0, 100p
 • Programmering, PRRPRR01, 100p
 • Religion, RELREL01, 50p
 • Samhällskunskap 1A1, SAMSAM01A1, 50p
 • Samhällskunskap 1A2, SAMSAM01A2, 50p
 • Samhällskunskap 1B, SAMSAM01B, 100p
 • Samhällskunskap 2, SAMSAM02, 100p
 • Svenska 1, SVESVE01, 100p
 • Svenska 2, SVESVE02, 100p
 • Svenska 3, SVESVE03, 100p
 • Svenska som andraspråk 1, SVASVA01, 100p
 • Svenska som andraspråk 2, SVASVA02, 100p
 • Svenska som andraspråk 3, SVASVA03, 100p
 • Webbutveckling 1, WEUWEB01, 100p

Kurser som köps in av annan aktör

 • Biologi 1, BIOBIO01, 100p
 • Biologi 2, BIOBIO02, 100p
 • Kemi 1, KEMKEM01, 100p
 • Kemi 2, KEMKEM02, 100p
 • Naturkunskap 1A1, NAKNAK01A1, 50p
 • Naturkunskap 1A2, NAKNAK01A2, 50p
 • Naturkunskap 1B, NAKNAK01B, 100p
 • Naturkunskap 2, NAKNAK02, 100p 

Grundläggande kurser

För dig som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får genom den nioåriga grundskolan.

Kurser som ges på Tibro Kompetenscenter:

 • Engelska, GRNENG2, 600p
 • Engelska Nationell delkurs 1, GRNENGA, 100p
 • Engelska Nationell delkurs 2, GRNENGB, 100p
 • Engelska Nationell delkurs 3, GRNENGC, 200p
 • Engelska Nationell delkurs 4, GRNENGD, 200p
 • Geografi, GRNGEO2, 150p
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen inledande kurs, GRNSOA2, 100p
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs, GRNSOB2, 200p
 • Historia, GRNHIS2, 150p
 • Matematik, GRNMAT2, 600p
 • Matematik Nationell delkurs 1, GRNMATA, 100p
 • Matematik Nationell delkurs 2, GRNMATB, 100p
 • Matematik Nationell delkurs 3, GRNMATC, 200p
 • Matematik Nationell delkurs 4, GRNMATD, 200p
 • Religionskunskap, GRNREL2, 150p
 • Samhällskunskap, GRNSAM2, 150p
 • Svenska, GRNSVE2, 700p
 • Svenska Nationell delkurs 1, GRNSVEA, 100p
 • Svenska Nationell delkurs 2, GRNSVEB, 200p
 • Svenska Nationell delkurs 3, GRNSVEC, 200p
 • Svenska Nationell delkurs 4, GRNSVED, 200p
 • Svenska som andraspråk, GRNSVA2, 700p
 • Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1, GRNSVAA, 100p
 • Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2, GRNSVAB, 200p
 • Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3, GRNSVAC, 200p
 • Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4, GRNSVAD, 200p

Kurser som köps in av annan aktör:

 • Biologi, GRNBIO2, 150p
 • Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen inledande kurs, GRNNOA2, 100p
 • Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen fortsättningskurs, GRNNOB2, 200p
 • Fysik, GRNFYS2, 150p
 • Kemi, GRNKEM2, 150p