SFI - Svenska för invandrare

Att lära sig svenska är en viktig "nyckel" som du behöver för att etablera dig och bli en del av det svenska samhället. När du studerar på SFI lär du dig inte bara språket utan också många andra delar som är lika viktiga. Från och med vårterminen 2020 köper Tibro kommun sin vuxenutbildning från Skövde kommun. Det påverkar även SFI.

 

SFI - Svenska för invandare

SFI vänder sig till dig som är invandrare med ett annat modersmål än svenska och är folkbokförd i Tibro kommun. På SFI får du grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Efter att du anmält dig blir du kallad till ett intervjusamtal där din studiebakgrund kartläggs för att avgöra vilken studieväg som passar just dig. Du får mer information i god tid före utbildningsstart. 

Studieväg och kurs

SFI är indelat i tre studievägar (1-3). Studieväg 1 är till för dig som saknar eller har en kort skolgång bakom dig. Studieväg 2 riktar sig till dig som har grundskolebakgrund. Studieväg 3 passar dig med avklarade högskole-/universitetsstudier.

På SFI finns fyra kurser (A-D). Studieväg 1 börjar med kurs A, studieväg 2 börjar med kurs B och studieväg 3 börjar med kurs C. Alla elever ges möjlighet att läsa samtliga kurser, oavsett studieväg.

Undervisning sker 15 timmar per vecka i samtliga kurser.

Kontakta oss

Våra lokaler finns på Gymnasiegatan 29.

Kontaktuppgifter