Distansutbildning

För dig som vill läsa en kurs på distans, till exempel för att du arbetar eller behöver bli klar med en kurs snabbt.

Tibro Kompetenscenter erbjuder gymnasial vuxenutbildning även på närdistans. Det innebär att du kan studera på distans men fortfarande har tillgång till våra lärare vid särskilda tillfällen. Du väljer själv vilken studietakt som passar dig: 100, 75, 50 eller 25 procent. Läs mer om studietakt.

Kursstarter 2019

Ansök senast

Måndag 4 februari 2019 15 januari 2019
Måndag 4 mars 2019 15 februari 2019
Måndag 1 april 2019 15 mars 2019
Måndag 6 maj 2019 15 april 2019
Måndag 5 augusti 2019 15 maj 2019
Måndag 2 september 2019 15 augusti
Måndag 7 oktober 2019 16 september
Måndag 4 november 2019 15 oktober
Måndag 2 december 2019 15 november

Om kursen inte finns hos oss

Om en kurs eller utbildning inte finns hos oss eller om vi av någon annan anledning inte kan ge kursen finns det möjlighet att läsa kurser via Jensen Education.

OBS! Du som under 2018 blivit beviljad utbildning via vår tidigare leverantör (NTI-skolan) slutför beviljade kurser hos dem.

Ansökan

Ansökan till närdistans/Jensen education, betyg samt eventuellt arbetsgivarintyg skickas eller lämnas in till Tibro Kompetenscenter på nedanstående adress. Observera att alla betyg och handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Tibro Kompetenscenter
Gymnasiegatan 29
543 32 Tibro

Kurser på närdistans

Kurser som ges på Tibro Kompetenscenter

 • CAD 1, CADCAD01, 50p
 • CAD 2, CADCAD02, 50p
 • Engelska 5, ENGENG05, 100p
 • Engelska 6, ENGENG06, 100p
 • Engelska 7, ENGENG07, 100p
 • Historia 1A1, HISHIS01A1, 50p
 • Historia 1A2, HISHIS01A2, 50p
 • Historia 1B, HISHIS01B, 100p
 • Historia 2, HISHIS02A, 100p
 • Matematik 1A, MATMAT01A, 100p
 • Matematik 1B, MATMAT01B, 100p
 • Matematik 1C, MATMAT01C, 100p
 • Matematik 2A, MATMAT02A, 100p
 • Matematik 2B, MATMAT02B, 100p
 • Matematik 2C, MATMAT02C, 100p
 • Matematik 3B, MATMAT03B, 100p
 • Matematik 3C, MATMAT03C, 100p
 • Matematik 4, MATMAT04, 100p
 • Matematik 5, MATMAT05, 100p
 • Programhantering 1, INFPRG0, 100p
 • Programmering, PRRPRR01, 100p
 • Religion, RELREL01, 50p
 • Samhällskunskap 1A1, SAMSAM01A1, 50p
 • Samhällskunskap 1A2, SAMSAM01A2, 50p
 • Samhällskunskap 1B, SAMSAM01B, 100p
 • Samhällskunskap 2, SAMSAM02, 100p
 • Svenska 1, SVESVE01, 100p
 • Svenska 2, SVESVE02, 100p
 • Svenska 3, SVESVE03, 100p
 • Svenska som andraspråk 1, SVASVA01, 100p
 • Svenska som andraspråk 2, SVASVA02, 100p
 • Svenska som andraspråk 3, SVASVA03, 100p
 • Webbutveckling 1, WEUWEB01, 100p

Kurser som köps in av annan aktör

 • Biologi 1, BIOBIO01, 100p
 • Biologi 2, BIOBIO02, 100p
 • Kemi 1, KEMKEM01, 100p
 • Kemi 2, KEMKEM02, 100p
 • Naturkunskap 1A1, NAKNAK01A1, 50p
 • Naturkunskap 1A2, NAKNAK01A2, 50p
 • Naturkunskap 1B, NAKNAK01B, 100p
 • Naturkunskap 2, NAKNAK02, 100p