Vad kan vi hjälpa dig med?

Hos oss kan du diskutera dina olika möjligheter. Vi hjälper dig att ta reda på mer om dina olika möjligheter i studie- och yrkeslivet.

  • Har du frågor om studier och utbildningar?
  • Funderar du på att växla karriär?
  • Vill du göra en studieplanering?
  • Undrar du om du är behörig till en utbildning?
  • Är du osäker på ditt studie- eller yrkesval?
  • Vill du veta mer om ansökan till gymnasiet?

Studie- och yrkesvägledningens syfte är att vara ett stöd vid val av studier och yrken. I den processen ingår kunskap om sig själv – självkännedom - och kunskap om vilka alternativ som finns att välja på och vad de kan innebära. Med ökade kunskaper skapar du ett bättre beslutsunderlag för ditt val.