För dig som är arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten stöttar dig i ditt sökande efter ett arbete.

Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa dig att hitta rätt bland de system och stödformer som kan vara aktuella för just dig. Vi kan också hjälpa dig att få rätt stöd och insatser från arbetsförmedlingen eller andra myndigheter.

Till oss kan kan du anvisas inom ramen för någon av arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Då får vi ett uppdrag av arbetsförmedlingen att på något sätt hjälpa dig vidare mot ett arbete. Ett annat alternativ är att du själv tar kontakt med oss så kan vi se över din situation, dina behov och dina möjligheter tillsammans med dig.

Vårt arbete handlar både om att ge dig ett socialt sammanhang och praktiska arbetslivserfarenheter och ny kompetens men framför allt en ny färsk referens som du kan använda när du söker arbete.

Här hittar du blankett för att skriva in dig hos arbetsmarknadsenheten