Handledning för ökad egenmakt och anställningsbarhet

Kontakter

Handledarna på Arbetsmarknadsenheten arbetar för att stötta dig som är arbetssökande och hjälpa dig att komma in eller tillbaka till arbetsmarknaden.

För att nå dit arbetar vi bland annat med att:

  • Kartlägga arbetsförmåga
  • Utforma en personlig handlingsplan
  • Ge möjlighet till arbetsträning och praktik
  • Handleda vid jobbsökning och i kontakt med myndigheter
  • Ge arbets- och eller studievägledning
  • Göra täta uppföljningar

Förutom arbetet som enklare utredningsresurs åt Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Försäkringskassan, jobbar vi även med upphandling av bredare utredningar via Samordningsförbundet HjoTiBorg.