Behöver du arbetskraft till ditt företag?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Behöver ditt företag personal? Arbetsmarknadsenheten kan lämna goda referenser för ett stort antal personer som passerat igenom vår verksamhet. Vi hjälper till att hitta rätt person till rätt plats.

Tibro kommuns arbetsmarknadsenhet arbetar i tätt samarbete med framför allt arbetsförmedlingen. Vi fungerar som en mellanhand mellan den enskilde, arbetsgivaren och arbetsförmedlingen. Vi letar alltid efter vinna-vinna läget för dessa tre parter för då når vi också målet med vårt uppdrag – fler i arbete.

  • Vi hjälper er att hitta rätt person
  • Vi hjälper till att ordna praktik*
  • Vi hjälper till med anställningsstöd*
  • Vi hjälper till om något krånglar

*Alla har inte tillgång till alla åtgärder och det är arbetsförmedlingen och den aktuella handläggaren som beslutar om eventuell praktik.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du till höger