Studiefinansiering

Det vanligaste sättet att finansiera studier är genom studiemedel som du söker hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Det är du själv som ansvarar för att ansöka om och uppfylla kraven för att få behålla ditt studiemedel. Tibro Kompetenscenter rapporterar regelbundet in resultat och närvaro till CSN.

Ditt studiemedel kan påverkas om du är frånvarande från lektionstillfällen, blir sjuk eller avbryter dina studier.

Läs mer om regler och ansök om studiemedel på csn.se.