Närvaro & Frånvaro

Här har vi samlat all information som rör närvaro och olika typer av frånvaro.

Närvaro/Frånvaro

Studietakten inom vuxenutbildningen är ofta hög vilket betyder att närvaro på lektionerna är avgörande för ditt studieresultatet.

Om du av någon anledning behöver vara frånvarande under en lektion ska du meddela din lärare. Om det saknas underlag för bedömning av dina kunskaper i en kurs på grund av hög frånvaro, sätts inget betyg. En hög frånvaro kan även påverka dina studiemedel.

Sjukanmälan

Sjuk- och frånvaroanmälan görs antingen till vuxenutbildningens expedition via mail eller telefon eller direkt till din lärare.

Vid egen sjukdom ska du meddela Försäkringskassan från första sjukdagen. Efter en veckas sjukfrånvaro ska ett läkarintyg lämnas till vuxenutbildningen och efter 14 dagar kräver Försäkringskassan en kopia.

Vård av barn ska anmälas direkt till CSN.

Ledighet

Eventuell ledighet beviljas av rektor. Du ansöker om ledighet från dina studier på särskild blankett som finns att hämta på vuxenutbildningens expedition. Om du inte beviljas ledighet och ändå är frånvarande från dina lektioner rapporteras detta till CSN.

Studieavbrott

Om du har varit frånvarande i mer än tre veckor från en kurs, utan att ha lämnat sjukintyg eller beviljats ledighet, stryks du från kursen. 

Om du själv väljer att avbryta dina studier ska du meddela CSN samt lämna in en ifylld avgångsanmälan till vuxenutbildningens expedition. Vi rekommenderar att du kontaktar någon av våra studie- och yrkesvägledare innan du avbryter dina studier.

Tänk på att avbrottet kan påverka dina studiemedel!