Elevhälsa

För dig som är elev på gymnasienivå (ej vuxenutbildning) finns ett elevhälsoteam. Förutom rektor finns där också en skolsköterska, en skolkurator och två specialpedagoger.

Du vänder dig till elevhälsan om du behöver medicinsk rådgivning, har behov av att prata med någon om personliga eller skolrelaterade bekymmer och om du behöver extra hjälp för att klara av skolan.

Vuxenutbildningens elever hänvisas till primärvården. Kontakta din vårdcentral för mer information.

Skolsköterska

Om du känner dig lite "krasslig" eller vill prata om något som känns viktigt är du välkommen till skolsköterskan. Du som just har börjat i årskurs ett erbjuds ett hälsobesök där vikt, längd och syn kontrolleras.
Skolsköterskans huvudsakliga uppgift är förebyggande hälso- och sjukvård. Skolsköterskan har ett nära samarbete med all personal på skolan och tillsammans arbetar vi förebyggande mot droger, våld och liknande.

Din skolläkare kommer till skolan en gång i månaden. Du beställer tid för läkarbesök hos skolsköterskan.

Skolkurator

Kontakta skolkuratorn om du t.ex. bär på mycket oro och stress, har det jobbigt med kompisar eller något annat och känner att du behöver prata med någon. 
Skolkuratorn arbetar främst stödjande och förebyggande när det gäller den psykosociala miljön på skolan. Förutom enskilda elevsamtal kan arbetsuppgifterna vara gruppverksamhet kring exempelvis normer och värderingar för att förebygga mobbning och utanförskap. 

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar med pedagogisk handledning för lärare och elever samt att göra pedagogiska utredningar. De bidrar till den övergripande pedagogiska utvecklingen på skolan med målet att göra skolan tillgänglig för alla elever efter deras behov. De deltar även vid överlämningar mellan grundskolan och gymnasieskolan.

Du kan både som förälder och elev vända dig till dem om du vill ha stöd och hjälp med pedagogiska frågor.