Upphovsrätt

Upphovsrätten styr hur du får använda material som andra har skapat.

Vad omfattas av upphovsrätt?

Upphovsrätten gäller till exempel texter, bilder, fotografier och filmer. Den grundläggande principen är att du alltid ska be upphovspersonen om lov innan du använder upphovsrättsskyddat material, och att du alltid ska ange källor. Upphovspersonen har också rätt att få betalt när någon annan använder materialet. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Privat bruk, undervisning och elevarbeten

Du får kopiera upphovsrättsskyddat material för privat bruk. Lärare får använda upphovsrättsskyddat material i pedagogiskt syfte tack vare särskilda avtal. För elevarbeten i skolan gäller dock den vanliga upphovsrätten. De texter, bilder och liknande som du använder i presentationer, egna filmer eller inlämningsuppgifter räknas som del i ett så kallat "offentligt uppförande", och det innebär att du alltid måste fråga upphovspersonen om lov först. Du hittar kontaktuppgifter via olika upphovsrättsorganisationer.

Tillåtet material 

Allt material som är äldre än 150 år kan användas fritt. I Project Gutenberg och Projekt Runeberg hittar du texter där upphovsrätten har slutat gälla.

När det gäller nyare texter har du rätt att skriva en sammanfattning med egna ord - referera - eller citera ett kortare stycke av någon annans text, om du anger källan - dvs. skriver var du hämtat informationen. Läs mer om att referera på Att redovisa dina källor

Material från gratisarkiv, t.ex. gratisbilder för icke-kommersiellt bruk får användas. Fotofinnaren och Imagebank är gratisarkiv för skolor. Många bilder på flickr.com och Wikimedia Commons är fria att använda om du anger vem som tagit bilden. Titta alltid efter copyrightinformation på bildsidan för att vara säker på hur du får använda den!

Du får spela upp CD-skivor i klassrummet utan att be upphovsmannen om lov.

Plagiering

Om du inte anger källor när du använder andras material innebär det att du plagierar. På högskolan kan det leda till varning eller avstängning. Hur undviker du att plagiera? Kolla Refero - antiplagieringsguiden från biblioteken vid Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet.