Källkritik

Källkritik är en metod där man undersöker om källor - t.ex. böcker eller webbsidor - innehåller pålitlig fakta. Vem säger vad till vem och i vilket syfte?

För att få klart för dig om en källa är pålititlig eller inte kan du exempelvis ta reda på följande:

 • Vem står bakom källan?
 • Vad har källan för innehåll och vilket är syftet med att presentera innehållet?
 • Känns informationen trovärdig?
 • Är innehållet vinklat?
 • Hur presenteras informationen?
 • Vilken är målgruppen?
 • Hur aktuell är informationen?

När det gäller internet finns det fler frågor man kan titta närmare på:

 • Hur ser webbadressen ut?
 • Vem står bakom webbplatsen - gör en domänsökning!
 • Vem länkar till webbplatsen?
 • Hur ser layout och navigering ut?
 • Finns det reklam och kan man lätt skilja mellan fakta och reklam?
 • När uppdaterades sidan?

Oavsett hur du bedömer källan är det alltid bra att jämföra innehållet med andra källor.