Lediga tomter i Ransberg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Lediga tomter Ransbergs Prästbol

Tibro kommun har tomter i Ransbergs Prästbol 2:24 för försäljning. Se här vilka tomter som är lediga, reserverade och sålda. Längst ner på sidan hittar du länkar till gällande detaljplan med plankarta och plan- och genomförandebeskrivning.

Byggnadstyp: Största byggnadsarea är 270 m2 per fastighet, varav fristående komplementbyggnader är max 70m2.

  • Högsta byggnadshöjd är 4 meter och högsta nockhöjd är 6 meter.
  • Endast en huvudbyggnad per fastighet.
  • Endast källarlösa hus
  • Huvudbyggnader ska placeras minst 3 meter och uthus minst 1 meter från fastighetsgräns, där plankartan inte anger annat.
  • Huvudbyggnad ska placeras med långsida i den riktning som illustrationen på detaljplanen visar.
Fastighetsbeteckning Areal (kvm) Pris/m2 Pris/tomt Status
Harven 1 1124 350 kr 393 400 kr Ledig
Krattan 2 1316 350 kr 460 600 kr Ledig
Såmaskinen 2 1093 350 kr 382 550 kr Reserverad
Spaden 1 1061 400 kr  424 400 kr Såld
Spaden 2 1027 400 kr 422 800 kr Såld
Lien 1 1036 350 kr 362 600 kr Såld
Krattan 1 1135 350 kr 397 250 kr Såld
Krattan 3 1247 350 kr 436 450 kr Såld
Tröskan 1 1013 400 kr 405 200 kr Såld
Tröskan 2 1016 400 kr 406 400 kr Såld
Vagnen 1 1120 350 kr 392 000 kr Såld
Vagnen 2 1071 350 kr 374 850 kr Såld
Vagnen 3 1037 350 kr 362 950 kr Såld
Vagnen 4 1030 350 kr 360 500 kr Såld
Traktorn 1 1002 350 kr 350 700 kr Såld
Traktorn 2 1003 350 kr 351 050 kr Såld
Slaghacken 1 1248 400 kr 499 200 kr Såld
Slaghacken 2 1272 400 kr 508 800 kr Såld
Plogen 1 1105 350 kr 386 750 kr Såld
Plogen 2 1105 350 kr 386 750 kr Såld
Såmaskinen 1 1239 300 kr 371 700 kr Såld
Såmaskinen 3 1119 350 kr 391 650 kr Såld
Såmaskinen 4 1122 350 kr 392 700 kr Såld
Harven 2 1164 350 kr 407 400 kr Såld
Harven 3 1267 350 kr 443 450 kr Såld
Harven 4 1205 350 kr 421 750 kr Såld
Harven 5 1183 350 kr 414 050 kr Såld

I tomtpriserna ingår det mark, nybyggnadskarta och husutsättning.

Priser för bygglov, planavgift, VA-anslutningsavgift, el och fiber hittar ni här.

Skicka in din intresseanmälan till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro