Tomtkö

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tibro tätortskarta

För att ställa sig i en av våra tomtköer fyller du i en anmälan om intresse för tomt. Läs här nedan om vad som gäller när du vill ställa dig i tomtkö eller skicka in en intresseanmälan för projekterade områden.

Din anmälan ska innehålla följande information:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefon
 • E-postadress
 • Adressuppgifter
 • Underskrift 
 • Vilka tomter ni är intresserade av - kom ihåg att rangordna tomterna.

Tomten bokas för den som först anmäler sitt intresse. Bokningen upphör automatiskt efter 6 månader om inget bygglov har sökts. Om den tomt man i första hand är intresserad av redan är bokad, kan man ställa sig i reserv på den tomten.

Står många i reserv på en tomt som redan är bokad kommer den som först ställde sig i kö, efter den som bokat tomten, att stå som förste reserv, nummer två som andre reserv och så vidare. Det kostar inget att boka en tomt eller att stå som reserv.

Endast en bokning kan noteras per familj/hushåll. Bokningen är personlig och kan inte överlåtas.

Intresselista för planerade tomter:

Man kan anmäla sitt intresse för tomt inom ett område där planering eller projektering pågår. Anmälan ska innehålla följande information:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefon
 • E-postadress
 • Adressuppgifter
 • Underskrift
 • Vilket/vilka områden som är av intresse.

Att stå i intressentkön innebär inte att man är garanterad en tomt. Om antalet intresserade överstiger antalet tomter så finns det en risk för att man blir utan. 

Anmälan för tomtkö och intresselista sker skriftligen till Plan- och byggavdelningen:

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, 543 80 Tibro