Övriga avgifter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Gå in på lediga tomter på varje enskilt område om du vill se vad en tomt kostar och vad som ingår i priset. Här kan du se vilka övriga avgifter du får betala om du köper en tomt i Tibro kommun.

Övriga avgifter
Övriga avgifter pris per tomt
Anslutning av vatten
och avlopp


50-55 kr/m2 inklusive moms

Anslutning av el

16-25 Ampere


20 000 kr inklusive moms (Tibro Energi)
(Är du kund hos Vattenfall, kontakta dem för pris.)

Planavgift (exempel på avgift)

11 920 kr (gäller för byggnadsarea 150 m2)
Bygglov (exempel på avgifter)


Nybyggnad av villa (150 m2) inom detaljplan ca 17 709 kr (exkl. planavgift)

Tillbyggnad av bostadshus (30 m2) ca 5 449 kr

Inglasning av uterum (20 m2) ca 2 767 kr

Kartor (exempel på avgifter)


Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus 6 430 kr.

Förenklad nybyggnadskarta (t.ex. tillbyggnad) 2 360 kr.

Utdrag ur primärkartan (t.ex. inglasning av uterum) 1 200 kr.

Utsättning (exempel på avgifter)


Endast grovutsättning  3 860 kr (byggnadsarea < 200 m2)

Finutsättning och grovutsättning 7 711 kr (byggnadsarea < 200 m2)