Videofilmer om översiktsplanen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det finns flera videofilmer framtagna under arbetet med nästa översiktsplan.

imagegfo9k.png
En workshop genomfördes på Inredia 25 oktober 2019. Ledande politiker och tjänstepersoner deltog.
imagefz6tj.png
Studenter från Chalmers gjorde sina projektarbeten i Tibro och resultatet blev spännade redovisningar.
imagepv5g.png
En ny vision för Tibro ska tas fram 2020, en del av detta arbete påverkar översiktsplanen 2021.

image3oq2i.png
Presentation av det Arkdes-finansierade stadsbyggnadsprojektet The good, the bad, the ugly.