Var med och forma Tibros nya översiktsplan!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Tibro. Arbetet inleddes 2019 och den nya planen väntas vara färdig att tas i bruk 2021. Just nu pågår dialog- och informationsmöten om översiktsplanen och det finns en framtidsenkät att svara på. Passa på tillfället att vara med och påverka Tibros framtid! Tibros politiker och tjänstepersoner vill veta vad du som bor och verkar i Tibro tycker är viktigt!

 • Vad är syftet med en översiktsplan?

  En översiktsplan är ett viktigt dokument, som ska fungera som en vision och vägledning för hur kommunen ska utvecklas med fokus på planeringen av framtida mark- och vattenanvändning.

 • Så arbetade Tibro kommun med översiktsplanen 2019

  Arbetet med Tibros nya översiktsplan inleddes 2019. Formerna för hur projektet skulle bedrivas fastställdes under våren och därefter arrangerades flera workshops för projektgruppen som leder arbetet och för politiker och referenspersoner från alla kommunala förvaltningar, de kommunala bolagen och kommunalförbunden som Tibro kommun är en del av.

 • Dialog- och informationsmöten

  Under februari och mars finns det stora möjligheter att få information om kommunens översiktsplan och bidra med synpunkter på hur Tibro ska utvecklas. Tibro kommun behöver få input från invånare och förenings- och näringsliv för att översiktsplanen ska bli en så bra vägledning som möjligt för framtida planering. Tillsammans skapar vi Tibros framtid!

 • Enkät om framtidens Tibro

  Ta chansen och ge dina synpunkter i Tibro kommuns enkät om framtidens Tibro. Resultatet av enkäten kommer att användas i arbetet med kommunens nya översiktsplan och vision.

 • Samråd

  En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Förslaget till ny översiktsplan i Tibro kommer att skickas ut till berörda myndigheter och det kommer att genomföras flera samrådsmöten senare i vår.

 • Videofilmer om översiktsplanen

  Det finns flera videofilmer framtagna under arbetet med nästa översiktsplan.