Bygglovsprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Bygglovsprocessen är här uppdelad i olika delar från förberedelse till invigning (slutbesked). Varje del innehåller tips och råd och svar på de vanligaste frågorna, svåra ord och begrepp förklaras under fliken ordlista. Vi rekommenderar att du läser alla kapitel för att förstå helheten.

 • Förberedelser

  Innan du skickar in en bygglovsansökan finns en del förberedelser att göra. Vi kan ge dig råd och tips.

 • Ansökan/Anmälan

  Först gäller det att reda ut om det du tänker bygga behöver lov eller en anmälan. Kanske behövs vare sig det ena eller det andra, men det vanligaste är att det behövs bygglov

 • Ansökan/anmälan behandlas

  När din ansökan eller anmälan inkommit till bygglovsenheten händer följande

 • Beslut

  När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut. Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

 • Tekniskt samråd

  I ärenden som kräver ett bygg-, mark- eller rivningslov eller en anmälan behöver du och din kontrollansvarige i många fall träffa oss på bygglovskontoret för ett tekniskt samråd.

 • Startbesked

  För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Att påbörja arbetet utan startbesked kommer att leda till en sanktionsavgift.

 • Arbetsplatsbesök

  När projektet eller bygget pågår kommer handläggaren besöka bygget. Det är inte heller ovanligt med ändringar i själva bygget

 • Före inflyttning/invigning

  I de flesta fall hålls ett slutsamråd på plats när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk. Vid slutsamrådet upprättas ett protokoll.