SFI - Svenska för invandrare

Att lära sig svenska är en viktig "nyckel" som du behöver för att etablera dig och bli en del av det svenska samhället. Från och med vårterminen 2020 köper Tibro kommun sin vuxenutbildning från Skövde kommun. Det påverkar även SFI.

SFI vänder sig till dig som är invandrare med ett annat modersmål än svenska. På SFI får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och får även lära dig mer om andra delar av samhället som är lika viktiga för din vardag. 

Från och med vårterminen 2020 sker all undervisning på SFI hos Vuxenutbildningen i Skövde.