Ny skola byggs i Ransberg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Ordförandeklubba, beslut

18 augusti 2021

Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Den 27 april 2020 fattade kommunfullmäktige i Tibro beslut om att riva den nuvarande skolan i Ransberg och ersätta den med en ny F-6-skola för cirka 175 elever. Byggprojektet genomförs under 2021-2023. Den nya skolan ska vara färdig att tas i bruk i januari 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog under 2019 fram tre olika förslag på hur Ransbergs skola skulle kunna renoveras alternativt att en nybyggnation skulle ske.

Med den utredningen som grund fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att föreslå en nybyggnation den 31 mars 2020. Nämndens främsta argument för en nybyggnation är fördelen med att ha all verksamhet samlad i en byggnad. 

Den 27 april samma år valde ett enigt kommunfullmäktige att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens beslut. I 2020 års budget anslogs 38 miljoner kronor för projektering och byggnation under 2020-2021. Tillkommande kostnader föreslogs inarbetas i budgeten för 2021-2023. 

Den planerade nybyggnationen ska drivas som ett skolutvecklingsprojekt. Under 2020 togs ett funktionsprogram för den nya skolan fram.