Viktiga händelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här kan du läsa om alla beslut och andra viktiga händelser som gäller planeringen och byggandet av Tibros nya F-6-skola.

 • Nu monteras stommen till Baggeboskolan

  Måndagen den 14 januari startade monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan. Arbetet utförs av det lettiska företaget UPB i tre etapper. Fram till vecka 7 sätts stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag upp i skolans norra del.

 • Så utformas Baggeboskolan

  Nu är utformningen av Baggeboskolan fastställd och byggnationen av den i full gång. Den nya F-6-skolan, som växer fram på gärdet vid korsningen mellan Hörnebovägen och Fågelviksleden får en form som sticker ut.

 • Bottenplattan anläggs

  Anläggandet av bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober. Personalen inledde arbetet med att gjuta förstärkningar i form av grundsulor, d v s kanter i betong, och plintar, som ska fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset.

 • Första spadtaget för Baggeboskolan

  Måndagen den 27 augusti togs det första spadtaget för Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. Se och läs hur det gick till!

 • Markarbetet igång för nya Baggeboskolan

  Den 11 juni 2018 startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet är nu instängslat och arbetet med att schakta undan jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor har påbörjats. Byggnationen av skolan startar i höst.

 • Många passade på att få en glimt av Tibros nya F-6-skola i gallerian och på enduro-SM i maj

  Den 9, 12 och 13 maj fanns det möjlighet för Tibrobor och andra intresserade att få en första glimt av Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. De första skisserna på skolan presenterades och de som ville kunde gå på rundvandring i skollokalerna med hjälp av VR-teknik.

 • Detaljplanen för nya skolan

  Den 16 mars antogs detaljplanen för markområdet Baggebolet 1:80 där Tibros nya F-6-skola ska anläggas och den 16 april vann planen laga kraft.

 • Elever på Smuleberg och Nybo fick pris för vinnande skolnamn

  Fredagen den 12 januari fick eleverna på Nyboskolan och Smulebergsskolan ta emot 5 000 kronor av barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) för att de röstat fram det vinnande namnet på Tibros nya F-6-skola, Baggeboskolan.

 • Nya F-6-skolan får namnet Baggeboskolan

  Namntävlingen för nya F-6-skolan är nu avgjord. Den 12 december beslutade barn- och utbildningsnämnden, som agerat slutgiltig jury, att skolan ska heta Baggeboskolan.

 • Avslag för klättervägg på den nya skolan - annan placering för friidrottshall utreds

  Den 5 december fattade kommunstyrelsens beslut om att avslå förslaget om att bygga en klättervägg vid kommunens planerade F-6-skola. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en friidrottshall i anslutning till sporthallen.

 • Beslut om rondell och gång- och cykelvägstunnel vid nya skolan

  Den 30 oktober beslutade kommunfullmäktige att en rondell och en gång- och cykelvägstunnel ska byggas i korsningen Fågelviksleden-Hörnebovägen vid den planerade F-6-skolan.

 • Utformningen av nya Tibroskolan växer fram i workshops

  Hur ska Tibros nya F-6-skola utformas? Det ska arkitekterna Madeleine Nordenknekt och Anette Wallin komma fram till tillsammans med pedagoger, servicepersonal och kultur- och fritidspersonal på Tibro kommun i höst. En första workshop genomfördes den 6/9.

 • Byggentreprenör och arkitekt klara för den nya F-6-skolan

  Den 4 maj fattades det beslut att NCC ska planera och bygga den nya skolan ihop med Tibro kommun och den 21 juni blev det klart att Liljewall arkitekter ska utforma den.

 • Utökade lokaler och anpassningar för grundsärskoleelever

  Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att den nya F-6-skolan ska anpassas för multihandikappade elever och elever med grava utvecklingsstörningar i grundsärskolan. Kostnaderna för de lokalanpassningar som krävs ska rymmas inom investeringsbudgeten för skolprojektet.

 • Tibros nya F-6-skola placeras vid Baggebolet

  Tibros nya F-6-skola kommer att placeras vid Baggebolet vid Hörnebovägen. Det beslutade kommunfullmäktige den 24 april.