Viktiga händelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här kan du läsa om alla beslut och andra viktiga händelser som gäller planeringen och byggandet av Tibros nya F-6-skola.

 • Färdigställande av innerväggar och husfasader

  Under november 2019 fokuserades arbetet på att göra färdigt innerväggarna och fasaderna på Baggeboskolan. Parallellt med detta arbetade markavdelningen med montering av lekutrustning, finplantering och yttre belysning.

 • Montering av träribbor, undertak och lekredskap

  Under oktober 2019 fortsatte murningen av Baggeboskolans tegelfasad, monteringen av träribborna på idrottshallens fasad och monteringen av lekredskap på skolgården. Inomhus påbörjades monteringen av undertak och golvläggning.

 • Murning, målning och montering av träribbor

  Under september 2019 började Magnusson Måleri måla skolan invändigt. Samtidigt fortsatte murningen av tegelfasaden, liksom monteringen av innerväggar och VVS- och ventilationsutrustning. I september påbörjade NCC även monteringen av träribborna på sporthallens fasad.

 • Ljusgårdsväggar, VVS- och ventilationsinstallationer och fortsatt fasadmurning

  Murningen av Baggeboskolans tegelfasad pågick fram till semesterupphållet 2019 och återupptogs sedan i augusti. Under sommaren startade även monteringen av VVS- och ventilationsutrustning och arbetet med att bygga väggar runt skolans ljusgård. Monteringen av innerväggar fortskred som planerat.

 • Fasadmurning och grässådd på Baggeboskolan

  I juni 2019 startade murningen av skolans tegelfasad och anläggningen av gräsytorna på skolgården. Inomhus fortsked monteringen av innerväggarna, ett arbete utfört av företaget Europol1.

 • Start för montering av Baggeboskolans tak och innerväggar

  I maj 2019 startade arbetet med att montera taket, innerväggarna och de utvändiga metallpartierna för de stora glaspartierna i skolans fasad. Takmonteringen slutfördes under maj månad.

 • Bra flyt på stomresning och montering av ytterväggar på Baggeboskolan

  Arbetet med monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan fortskred planenligt under februari och mars 2019. Arbetet utfördes i tre etapper och innefattade uppsättning av stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag. Det var färdigt i månadsskiftet mars-april.

 • Dags för stomresning

  Måndagen den 14 januari 2019 startade monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan.

 • Så utformas Baggeboskolan

  I november 2018 fastställdes den slutliga utformningen av Baggeboskolan. Den nya F-6-skolan, som växer fram på gärdet vid korsningen mellan Hörnebovägen och Fågelviksleden får en form som sticker ut.

 • Bottenplattan anläggs

  Anläggandet av bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober 2018. Personalen inledde arbetet med att gjuta förstärkningar i form av grundsulor, d v s kanter i betong, och plintar, som ska fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset.

 • Första spadtaget för Baggeboskolan

  Måndagen den 27 augusti 2018 togs det första spadtaget för Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. Se och läs hur det gick till!

 • Markarbetet igång för nya Baggeboskolan

  Den 11 juni 2018 startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet är nu instängslat och arbetet med att schakta undan jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor har påbörjats. Byggnationen av skolan startar i höst.

 • Många passade på att få en glimt av Tibros nya F-6-skola i gallerian och på enduro-SM i maj

  Den 9, 12 och 13 maj fanns det möjlighet för Tibrobor och andra intresserade att få en första glimt av Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. De första skisserna på skolan presenterades och de som ville kunde gå på rundvandring i skollokalerna med hjälp av VR-teknik.

 • Detaljplanen för nya skolan

  Den 16 mars antogs detaljplanen för markområdet Baggebolet 1:80 där Tibros nya F-6-skola ska anläggas och den 16 april vann planen laga kraft.

 • Elever på Smuleberg och Nybo fick pris för vinnande skolnamn

  Fredagen den 12 januari fick eleverna på Nyboskolan och Smulebergsskolan ta emot 5 000 kronor av barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) för att de röstat fram det vinnande namnet på Tibros nya F-6-skola, Baggeboskolan.