Viktiga händelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här kan du läsa om alla beslut och andra viktiga händelser som gäller planeringen och byggandet av Tibros nya F-6-skola.

 • Fasadmurning på Baggeboskolan

  Nu är murningen av Baggeboskolans tegelfasad i full gång. Parallellt med detta har monteringen av innerväggar fortsatt och monteringen av VVS- och ventilationsutrustning har kommit i gång. Arbetet med att bygga väggar runt skolans ljusgård har också startat.

 • Innerväggar, fasadmurning och grässådd på Baggeboskolan

  I maj startade arbetet med montering av innerväggarna i Baggeboskolan. Arbetet utfördes av företaget Europol1. I juni påbörjas även murningen av skolans tegelfasad, liksom anläggningen av skolgårdens gräsytor.

 • Nu startar monteringen av taket på Baggeboskolan

  Monteringen av de icke-bärande ytterväggarna på Baggeboskolan är nu färdig och det är dags att börja med taket. Takmonteringen väntas bli klar under maj månad. I maj startar även arbetet med att montera innerväggar och de utvändiga metallpartierna för de stora glaspartierna i skolans fasad.

 • Bra flyt på stomresning och montering av ytterväggar på Baggeboskolan

  Arbetet med monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan har fortskridit planenligt under februari och mars. Arbetet utfördes i tre etapper och innefattade uppsättning av stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag. Det var färdigt i månadsskiftet mars-april.

 • Nu monteras stommen till Baggeboskolan

  Måndagen den 14 januari startade monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan. Arbetet utförs av det lettiska företaget UPB i tre etapper. Fram till vecka 7 sätts stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag upp i skolans norra del.

 • Så utformas Baggeboskolan

  Nu är utformningen av Baggeboskolan fastställd och byggnationen av den i full gång. Den nya F-6-skolan, som växer fram på gärdet vid korsningen mellan Hörnebovägen och Fågelviksleden får en form som sticker ut.

 • Bottenplattan anläggs

  Anläggandet av bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober. Personalen inledde arbetet med att gjuta förstärkningar i form av grundsulor, d v s kanter i betong, och plintar, som ska fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset.

 • Första spadtaget för Baggeboskolan

  Måndagen den 27 augusti togs det första spadtaget för Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. Se och läs hur det gick till!

 • Markarbetet igång för nya Baggeboskolan

  Den 11 juni 2018 startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet är nu instängslat och arbetet med att schakta undan jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor har påbörjats. Byggnationen av skolan startar i höst.

 • Många passade på att få en glimt av Tibros nya F-6-skola i gallerian och på enduro-SM i maj

  Den 9, 12 och 13 maj fanns det möjlighet för Tibrobor och andra intresserade att få en första glimt av Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. De första skisserna på skolan presenterades och de som ville kunde gå på rundvandring i skollokalerna med hjälp av VR-teknik.

 • Detaljplanen för nya skolan

  Den 16 mars antogs detaljplanen för markområdet Baggebolet 1:80 där Tibros nya F-6-skola ska anläggas och den 16 april vann planen laga kraft.

 • Elever på Smuleberg och Nybo fick pris för vinnande skolnamn

  Fredagen den 12 januari fick eleverna på Nyboskolan och Smulebergsskolan ta emot 5 000 kronor av barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) för att de röstat fram det vinnande namnet på Tibros nya F-6-skola, Baggeboskolan.

 • Nya F-6-skolan får namnet Baggeboskolan

  Namntävlingen för nya F-6-skolan är nu avgjord. Den 12 december beslutade barn- och utbildningsnämnden, som agerat slutgiltig jury, att skolan ska heta Baggeboskolan.

 • Avslag för klättervägg på den nya skolan - annan placering för friidrottshall utreds

  Den 5 december fattade kommunstyrelsens beslut om att avslå förslaget om att bygga en klättervägg vid kommunens planerade F-6-skola. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en friidrottshall i anslutning till sporthallen.

 • Beslut om rondell och gång- och cykelvägstunnel vid nya skolan

  Den 30 oktober beslutade kommunfullmäktige att en rondell och en gång- och cykelvägstunnel ska byggas i korsningen Fågelviksleden-Hörnebovägen vid den planerade F-6-skolan.