Styr- och projektgrupper

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Organisationsschema för byggnationen av Tibros nya F-6-skola

Skolprojektet leds av en strategisk styrgrupp och en projektledningsgrupp som arbetar operativt med projekteringen av den nya skolan. En fokusgrupp som består av de yrkesgrupper som ska arbeta i skolan är också knuten till projektet.

Styrgruppens uppgift är att sätta de övergripande ekonomiska ramarna för projektet samt att styra det i rätt riktning. 

Projektledningsgruppen jobbar operativt med olika vägval i projektet. Här tas beslut inom de fastställda ekonomiska ramarna.

Projektering

Det är NCC:s projekteringsledning som håller i projekteringen tillsammans med byggledare och verksamhetskoordinator från Tibro kommun.

Projektering innebär att man arbetar fram skolans planlösning, färg-och materialval, installationer och konstruktioner med mera på ritningar. Till hjälp finns även en fokusgrupp som representerar olika yrkeskategorier i den nya skolan. 

Byggnation

När projekteringen är avslutad inleds byggnationen av den nya skolan. Byggprocessen kommer att ledas av NCC:s platschef med stöd av byggledare från Tibro kommun.

Partneringsamarbete

För att få ut så mycket som möjligt i projektet har Tibro kommun valt att handla upp NCC i ett partneringsamarbete. Partnering innebär att beställaren och entreprenören bildar en gemensam organisation, där de arbetar tillsammans med projektets bästa i fokus.

Genom att jobba på det sättet skapar beställare och utförare en gemensam bild av mål, uppdrag och utmaningar. Det förs löpande diskussioner om vad som ska göras, hur det ska göras, vad olika delar får kosta och hur lång tid olika moment får ta.

Ett projekt där dialog, öppenhet och samarbete genomsyrar arbetskulturen brukar ge ett bra resultat. Innovationsgraden ökar, projektet blir mer effektivt och lönsamt för alla parter - och så blir det mycket roligare att arbeta tillsammans!