Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Under hösten 2018 har bottenplattan för Baggeboskolan anlagts. Första momentet var att forma och armera grundfundament och kantbalk samt att lägga ledningar för el, spillvatten och dagvatten under bottenplattan. Därefter har bottenplattan isolerats, täckts med golvvärmeslingor samt försetts med ett lager av betong. Den 14 januari är det dags för stomresning.

Tibro kommun påbörjade arbetet med att dra ledningar för vatten, avlopp och i el till den blivande skolbyggnaden med omgivningar under sista veckan i maj i år.

Den 11 juni startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet är nu instängslat och det har schaktats bort jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor.

Arbete med bottenplattan hösten 2018

Arbetet med bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober. Första steget i det arbetet var att göra en form där sulan skulle gjutas. En sula är en kant av betong som ytterväggarna kommer att stå på. Parallellt med det arbetet lades ledningar för el, spillvatten och dagvatten under bottenplattan. Vidare förtillverkades armering till plintar, som sedan har gjutits på olika platser i grunden för att fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset. 

När grundsulorna var färdiga isolerades hela bottenplattan med ett 30 cm tjockt lager av isolering. Därefter placerades täta slingor av golvvärmeslang
ut över hela hela grunden, förutom i idrottshallen, en armeringsmatta lades på plattan och så omslöts allt med betong. Gjutningen av bottenplattan utfördes av betongföretaget Concrete under december månad.

Stomresning i januari

Parallellt med arbetet på byggarbetsplatsen har tillverkningsritningar för skolans stomme, väggar och tak tagits fram. Stommen, som består av stål och betong, har tillverkats i en fabrik i Lettland. Stomresningen påbörjas måndagen den 14 januari.

20-26 bygg- och anläggningsarbetare på plats

Byggprocessen leds av NCC:s platschef med stöd av byggledare från Tibro kommun. 

I nuläget arbetar 20-26 personer på byggarbetsplatsen. När byggnationen är som mest intensiv kommer 60 personer att arbeta på bygget.

Skolan beräknas stå klar under våren 2020 för att kunna ta emot de första eleverna höstterminen 2020.