Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen kan du själv forma din egen utbildning eller komplettera tidigare studier. Från och med vårterminen 2020 köper Tibro kommun vuxenutbildning från Skövde kommun. Läs mer om de olika kurserna nedan.

Behörighet

Du är behörig att delta i vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år samt

  • är bosatt i Sverige,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Även om du är yngre än som anges ovan kan du vara behörig om du har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
(Skollagen, 20 kap 20 §)

Studietakt

Studietakten beskriver i hur stor omfattning du studerar och ligger till grund för om och hur du kan få studiemedel under tiden som du studerar. Alla kurser inom vuxenutbildningen har poäng som ligger till grund för att räkna ut din studietakt. Varje termin består av 20 veckor.

Studietakt

Poäng/vecka

100% 20 poäng
75% 15-19 poäng
50% 10-14 poäng
25% 5-9 poäng

Om du väljer att läsa en kurs som är 100 poäng med 100% studietakt ska du klara av kursen på fem veckor. Om du vill läsa flera kurser behöver du läsa 400 poäng/termin för att komma upp i 100% studietakt. Du har då 20 veckor på dig att slutföra samtliga 400 poäng.