Fritids

Telefon
0504-18204

Besöksadress
Ådalsvägen 33

Postadress
543 32 Tibro

På Smulebergsskolan finns tre fritidshem. Röda villan för eleverna i åk. 3 - 5 och Gula villan respektive Vita villans fritids för elever i förskoleklass - åk. 2.

  • Röda villans fritids

    Röda Villan är ett fritids för de äldre eleverna som går i åk. 3 -5. lokalerna ligger alldeles bredvid matsalen på Nya Smulebergssklan.

  • Vita villans fritids

    Vita Villan är ett fritids för de yngre eleverna som går i förskolan - åk. 2. lokalerna ligger i den vita villan på Smuleberg.

  • Gula villans fritids

    Gula Villan är ett fritids för de yngre eleverna som går i förskolan - åk. 2. lokalerna ligger i den Gula villan på Smuleberg.