Elevrådet på Smuleberg

Telefon
0504-18204

Besöksadress
Ådalsvägen 33

Postadress
543 32 Tibro

Smulebergsskolans elevråd träffas en gång i månaden.

På elevrådet tas saker upp som har framkommit och diskuterats på klassråden. Varje klass har en/två ledamöter i elevrådet och på varje möte deltar rektor Anette Larsson.