Omsorg och stöd

Omsorg och socialtjänst

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Därför är en av kommunens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor eller vistas i Tibro får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv.

På grund av stigande ålder eller funktionshinder kan dina förutsättningar förändras så att du behöver hjälp. Vårt mål är att, om det är möjligt, försöka hjälpa dig så att du kan leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt.

Vi erbjuder också stöd och verksamhet riktad till barn, ungdomar och föräldrar som under en period behöver extra hjälp, på grund av ekonomiska bekymmer, problem med alkohol eller andra droger eller för att du eller någon i din närhet utsätts för våld eller andra former av övergrepp. Du kan vända dig till oss om du känner oro för någon närstående, som av olika anledningar riskerar att fara illa och behöver stöd.

Anhörig

Du som är anhörig har också möjlighet att få stöd, hjälp och avlastning via anhörigstöd. Läs mer om anhörigstöd i vänstermenyn.

Akuta sociala problem

Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid i första hand ringa 112. Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kan du ringa sociala jouren. Läs mer under länkarna Akut hjälp och Social jour till höger under Tjänster och information. 

Nyheter

Program på Äldrecentrum 2016-04-28 Programmet för maj och juni innehåller många trevliga aktiviteter! Det anordnas många utflykter och en och annan hemlig resa. Vi anordnar även en rollatorloppis där du kan ta med dig saker att sälja på Äldrecentrum. Tibro stärker socialsekreterarnas situation 2016-04-12 På många håll signaleras det om socialsekreterarnas tuffa arbetssituation men det är även viktigt att visa att det sker ett förändringsarbete för att vända trenden. Socialtjänstens kvalitetsbokslut för 2015 2016-03-15 Nu kan du ta del av Socialtjänstens kvalitetsbokslut för år 2015. Sommarjobb inom Tibros vård och omsorg 2016. Sommarjobba med vård och omsorg i Tibro! 2016-02-17 Vill du ha ett av Sveriges viktigaste sommarjobb? Sök en tjänst som semestervikarie inom Tibro kommuns vård- och omsorgsverksamhet. Vi söker både omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Enklare service av hörhjälpmedel 2016-02-08 Har du behov av service av ditt hörhjälpmedel? Du kan få enklare service av din hörapparat som byte av slang, batteri och rengöring i Var-dags-rummet. Detta är ett komplement till den service som Hörcentralen utför. Invigning av biblioteksfilial på Äldrecentrum 2016-01-08 Varmt välkomna till invigningen av bibliotekets filial på Äldrecentrum! Skattegårdsprojektet. Skattegårdsprojektet ska bidra till mindre utanförskap 2015-11-26 De 6-8-åriga barnen lyssnar uppmärksamt på en saga i Skattegårdens kvarterslokal. Senare fylls samma lokal med ett gäng glada 9-12-åringar som pysslar, spelar sällskapsspel och fikar.De här vardagsaktiviteterna är en naturlig del av Skattegårdsprojektet. Enhetschef Sandra Eggen tar en cykeltur på barndomsgatan! jDome Bikearound - ny teknik för hjärn- och hjärtaktivering 2015-11-23 Tibro kommun satsar på ny teknik för att kunna erbjuda Sveriges modernaste äldrevård. Fler nyheter
Sidansvarig: Gunnel Hallberg Publicerad: 2015-06-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Socialnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Tel: 0504-180 00 Skicka e-post till Socialnämnden Kontaktlista: Socialtjänstens stab

Mikael Ingsberg Socialchef Tel: 0504-18817 Kontaktlista: Socialtjänstens stab