Omsorg och stöd

Omsorg och socialtjänst

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Därför är en av kommunens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor eller vistas i Tibro får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv.

På grund av stigande ålder eller funktionshinder kan dina förutsättningar förändras så att du behöver hjälp. Vårt mål är att, om det är möjligt, försöka hjälpa dig så att du kan leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt.

Vi erbjuder också stöd och verksamhet riktad till barn, ungdomar och föräldrar som under en period behöver extra hjälp, på grund av ekonomiska bekymmer, problem med alkohol eller andra droger eller för att du eller någon i din närhet utsätts för våld eller andra former av övergrepp. Du kan vända dig till oss om du känner oro för någon närstående, som av olika anledningar riskerar att fara illa och behöver stöd.

Anhörig

Du som är anhörig har också möjlighet att få stöd, hjälp och avlastning via anhörigstöd. Läs mer om anhörigstöd i vänstermenyn.

Akuta sociala problem

Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid i första hand ringa 112. Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kan du ringa sociala jouren. Läs mer under länkarna Akut hjälp och Social jour till höger under Tjänster och information. 

Nyheter

Äldrecentrums program november-december 2016 2016-11-02 Landet Runt, julmarknad och underhållning av Wienerkapellet är några av alla aktiviteter som finns att ägna sig åt på Äldrecentrum under november och december. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016-10-21 Socialstyrelsen genomför årligen en nationell undersökning inom äldreomsorgen. eService Nu har vi e-tjänster! 2016-06-30 Ett steg på vägen mot bättre service är att tillhandahålla digitala tjänster för att täcka medborgarnas behov av kommunikation och information med och från sin kommun. Frivillig inom äldreomsorgen i Tibro 2016-06-07 Är du pensionär och har tid över? Vill du bidra med din tid och engagemang för någon annan? Tibro stärker socialsekreterarnas situation 2016-04-12 På många håll signaleras det om socialsekreterarnas tuffa arbetssituation men det är även viktigt att visa att det sker ett förändringsarbete för att vända trenden. Socialtjänstens kvalitetsbokslut för 2015 2016-03-15 Nu kan du ta del av Socialtjänstens kvalitetsbokslut för år 2015. Enklare service av hörhjälpmedel 2016-02-08 Har du behov av service av ditt hörhjälpmedel? Du kan få enklare service av din hörapparat som byte av slang, batteri och rengöring i Var-dags-rummet. Detta är ett komplement till den service som Hörcentralen utför. Invigning av biblioteksfilial på Äldrecentrum 2016-01-08 Varmt välkomna till invigningen av bibliotekets filial på Äldrecentrum! Fler nyheter
Sidansvarig: Gunnel Hallberg Publicerad: 2016-08-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Socialnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Tel: 0504-180 00 Skicka e-post till Socialnämnden Kontaktlista: Socialtjänstens stab

Mikael Ingsberg Socialchef Skicka e-post till Mikael Tel: 0504-18817 Kontaktlista: Socialtjänstens stab