Nationell beredskapsvecka den 8-14 maj

Nationell krisberedskapsvecka 2017. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Den 8-14 maj startar en nationell kampanj om krisberedskap. Kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg kommer att genomföra en gemensam krisberedskapsvecka i oktober. Då kommer du som invånare att få broschyren "Så klarar du dig i tre dygn" i din brevlåda.

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända?

Eftersom vi lever i en mer orolig tid med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och ett förändrat klimat så har intresset för krisberedskap ökat. Därför startar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, den nationella kampanjen "Krisberedskapsveckan" tillsammans med Sveriges kommuner. Den första nationella krisberedskapsveckan äger rum den 8-14 maj.

"Vi som är friska måste klara oss själva"

Vi har alla ett ansvar för vår egen och vår familjs säkerhet. Vi bör vara förberedda på att klara av en svår situation själva i våra hem under en kortare tid. Sveriges krisberedskap bygger på att vi som är friska ska klara oss själva i minst 72 timmar.

När det inträffar en samhällsstörning kan det ta dagar innan samhällets service fungerar normalt igen. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Utan vatten. Om det inte finns mat i butikerna.

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om vi som är friska klarar de första akuta dygnen kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Krisberedskapsvecka i Hjo, Tibro och Karlsborg i oktober

Kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg har valt att genomföra en gemensam krisberedskapsvecka i oktober. Du kommer att få mer information om vad som kommer att hända under den veckan i höst.

Broschyren "Så klarar du dig i tre dygn"

Kommunerna i östra Skaraborg har tillsammans tagit fram en broschyr som berättar hur man kan klara sig själv i 72 timmar. Den broschyren finns tillgänglig som PDF-fil här på sidan. Du som bor i Tibro, Hjo eller Karlsborg kommer att få den som samhällsinformation i din brevlåda i oktober.

Du hittar även mer information om krisberedskap och krishantering i Tibro på ämnesingången "Trygghet och folkhälsa", som nås via länkar här på sidan.

Filmer om hemberedskap

På MSB:s webbplats finns det flera filmer om hemberedskap som du kan titta på här:

Husesyn på Mini-Zoo

Hemberedskap - mat

Hemberedskap - värme

Hemberedskap - vatten

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-06-29 Skriv ut

Kontaktinformation

Christina Froh Informatör Skicka e-post till Christina Tel: 18113

Ola Johansson Säkerhetssamordnare Skicka e-post till Ola Tel: 0505-170 52

Erwin Hedén Skicka e-post till Erwin Tel: 0505-170 51