Barn som far illa

Ett litet barn

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksammar dessa barn.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Du kan ringa eller skriva brev till oss. Du kan vara anonym. Se kontaktinformation i högermenyn.

Det finns inget som hindrar att du berättar för berörd familj att du är orolig för barnet och att du tycker att familjen behöver hjälp.

Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kan du ringa sociala jouren. Se länk till höger.

Lagstyrd anmälningsskyldighet

All personal som arbetar med barn har en skyldighet enligt Socialtjänstlagen att rapportera till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Skyldigheten gäller både om man arbetar hos en privat eller en offentlig arbetsgivare. I skyldigheten ingår även att lämna uppgifter till socialtjänsten, som har betydelse i utredningsarbetet.

Sidansvarig: Gunnel Hallberg Publicerad: 2016-05-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Fanny Granat Enhetschef Skicka e-post till Fanny Tel: 18430

Länkar till andra webbplatser