Akut hjälp

Trafikolycka. Foto: Mikael LjungströmGråtande barn. Foto: Mikael Ljungström

Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid ringa 112. När du gör det kan personal från sjukvården, räddningstjänsten eller polisen kallas till platsen så fort som möjligt.

Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Du kan även ringa kommunens informationscentral (på kontorstid) eller det nationella krisinformationsnumret 113 13 (tillgängligt dygnet runt).

Vid behov kommer vi även att ge kommuninvånarna aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV och tidningar. Du hittar mer information om hur Tibro kommun förebygger och hanterar kriser under rubriken Krishantering.

Akut anmälan av barn som far illa

Om du vill göra en akut anmälan om att ett barn far illa tar du kontakt med kommunens barn- och familjegrupp, se kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef här på sidan. Efter kontorstid ringer du 112, så ser larmpersonalen till att du får kontakt med kommunens socialjour.

Du hittar mer information om hur du anmäler att ett barn far illa genom att klicka på länken Misstanke om barn som far illa i menyn till vänster.

Våld i hemmet

När barn och vuxna utsätts för våld i hemmet är det i första hand polisen som ska kontaktas via 112.

Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan svarar på samtal och ger stöd åt misshandlade kvinnor i Skaraborg dygnet runt, se telefonnummer till höger. 

Här hittar du mer information om det stöd som erbjuds till personer som drabbas av våld i hemmet:

  • Klicka på länken Våld i hemmet i menyn till vänster.
  • Besök Kvinnohuset och kvinnojouren Tranans hemsida, se länk till höger.  

Störningar i vatten- och elförsörjningen

Om du upptäcker ett fel på de kommunala ledningarna, en förmodad vattenläcka, stopp i avlopp eller annat problem, så kontaktar du ansvarig personal på Tibro kommuns samhällsbyggnadsenhet. Du hittar en lista med aktuella telefonnummer på sidan Felanmälan - vatten och avlopp, se länk till höger.

Har du frågor om en konstaterad vattenläcka eller andra störningar i det kommunala vatten- och avloppsnätet, kontaktar du kommunens informationscentral (under kontorstid) eller det nationella krisinformationsnumret 113 13 (övriga tider). 

Vid elavbrott kontaktar du Tibro Elnät AB som har beredskap dygnet runt, se kontaktinformation till höger. 

Trygghetslarm

Om du är sjuk eller har ett funktionshinder kan kommunen hjälpa dig att installera ett trygghetslarm i ditt hem. Det innebär att du har på dig ett armband med en larmknapp, som du kan trycka på om du ramlar eller hamnar i andra svåra situationer som du inte klarar av själv. Larmet ansluts till en larmcentral, som kallar på vård- och omsorgspersonal från kommunen när du trycker på knappen. Du betalar en avgift för trygghetslarmet.

Du hittar mer information om trygghetslarm genom att klicka på den aktuella länken under rubriken Tjänster och information till höger. 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-05-13 Skriv ut

Kontaktinformation

SOS Alarm Tel: 112 www.sosalarm.se/112

Maria Dahlén Operativ chef-Familjecentralen Skicka e-post till Maria Tel: 18301

Kvinnohuset och kvinnojouren Tranan Tel: 0500-41 86 68 (dagtid)
0200-11 33 33 (20-23 samtliga dagar)
kvinnohusettranan.kvinnojouren.se/

Tibro Energi - felanmälan Tel: Dagtid 0504-44 04 40 Alt. tel: Övrig tid 0504-159 50

Jourtelefon - vatten och avlopp Tel: 0504-18555

Jourtelefon, vägunderhåll Tel: 0504-18555