Trygghet och folkhälsa

Friluftsliv på sjön.Mys på gräsmatta.

Tibro kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor på flera olika sätt. Kommunen bedriver också ett aktivt folkhälsoarbete.

Det finns mycket vi kan göra för att Tibro ska upplevas som en trygg och säker kommun. Det finns också en hel del vi kan göra för att alla som bor i kommunen ska må så bra som möjligt.

På sidorna som finns samlade under rubriken Trygghet och folkhälsa hittar du information om:

  • kommunens försäkringar
  • vad du bör göra om du hamnar i olika typer av krissituationer
    och om du får se eller veta att någon far illa
  • det arbete som genomförs i kommunen för att folkhälsan ska förbättras
  • vad Tibro kommun gör för kommuninvånarna om det inträffar en större olycka eller någon annan allvarlig händelse i kommunen
  • vad Tibro kommun gör för att förebygga olycksfall
  • hur du informerar kommunen om olycksrisker i din närmiljö

 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-05-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Therese Falk Folkhälsostrateg Skicka e-post till Therese Tel: 0504-18360