Trygghet och folkhälsa

Ett äldre par som håller om varandra.Två badande glada flickor.

Tibro kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor på flera olika sätt. Kommunen bedriver också ett aktivt folkhälsoarbete.

Det finns mycket vi kan göra för att Tibro ska upplevas som en trygg och säker kommun. Det finns också en hel del vi kan göra för att alla som bor i kommunen ska må så bra som möjligt.

På sidorna som finns samlade under rubriken Trygghet och folkhälsa hittar du information om:

  • kommunens försäkringar
  • vad du bör göra om du hamnar i olika typer av krissituationer
    och om du får se eller veta att någon far illa
  • det arbete som genomförs i kommunen för att folkhälsan ska förbättras
  • vad Tibro kommun gör för kommuninvånarna om det inträffar en större olycka eller någon annan allvarlig händelse i kommunen
  • vad Tibro kommun gör för att förebygga olycksfall
  • hur du informerar kommunen om olycksrisker i din närmiljö

 

Nyheter

113 13. Logotype för det nya nationella krisinformationsnumret. 113 13 - nationellt krisinformationsnummer 2014-01-06 Den 11 mars förra året infördes ett nytt, nationellt informationsnummer, 113 13, som kommer att användas vid större olyckor och andra allvarliga händelser i samhället. Du kan både ringa 113 13 för att få och ge information om en allvarlig händelse. Ambulanssjukvårdaren Thomas Gustafsson demonstrerar hur det går till att göra en hjärt- och lungräddning med hjälp av instruktionerna i en hjärtstartare. Foto: Christina von Brömssen Hjärtstartare - medveten satsning på ökad säkerhet 2013-12-30 Tibro kommun har köpt 10 hjärtstartare som är placerade i kommunens lokaler. En hjärtstartare är en maskin som ger instruktioner om hur hjärt- och lungräddning, HLR, ska utföras. Du kan rädda liv om du vågar ge hjärt- och lungräddning vid ett hjärtstopp! Fler nyheter
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2015-04-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Rune Eriksson Säkerhetssamordnare Skicka e-post till Rune Tel: 0504-18515

Therese Falk Folkhälsoplanerare Skicka e-post till Therese Tel: 0504-18360