Vision Tibro - en långsiktig utvecklingssatsning!

Exteriörskiss av Tibros stora framtidssatsning, besöks- och inredningscentrumet Inredia.Skyltar som symboliserar Tibros kommuns utvecklingsarbete.

I Tibro har kommunen och näringslivet en gemensam framtidsvision, Vision Tibro. I visionen fastslås att alla som bor och arbetar i Tibro ska sträva efter att skapa en lockande boplats, ha fokus på kunskap och design och skapa miljöer som sticker ut.

Kommunen och näringslivet har under hela 2000-talet bedrivit ett medvetet utvecklingsarbete tillsammans. Den nuvarande visionen, Vision, är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att leva i med ett konkurrenskraftigt näringsliv. Visionen är ett resultat av ett brett deltagande av företrädare för kommunen, närings- och föreningslivet och kommuninvånare i olika åldrar.

Här kan du läsa om utvecklingsarbetet i Tibro. Vill du veta mer klickar du på den aktuella rubriklänken, så når du en sida med mer utförlig information.

2013 genomfördes en uppdatering av visionen, ett visionsomtag, då tio prioriterade insatsområden lyftes fram. Information om dessa områden når du via länken längst ner på den här sidan.

Företagssamarbete och tidigare utvecklingsprojekt Det finns en lång tradition av samverkan mellan möbelföretagen i Tibro. Det har också varit naturligt för kommunen och företagen att gemensamt arbeta för Tibros bästa. Projektet Tibro i utveckling lade grunden till skapandet av Tibros vision. Visionen Tibros framtidsvision, Vision Tibro, togs fram 2005 och har sedan dess varit vägledande för arbetet med att utveckla både näringslivet, föreningslivet och kommunens verksamheter. Näringslivsstrategin 2006 antogs en ny näringslivsstrategi för Tibro. I den slås det fast att Tibro ska utvecklas till en innovativ mötesplats för världens inredare och att det bör skapas ett designcentrum, Inredia, som synliggör den unika kompetens som finns på orten. Boendestrategin Boendestrategin ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla offentliga platser, bostadsområden, föreningslivet, handeln och servicen och alla andra verksamheter som kan bidra till att Tibro uppfattas som en attraktiv kommun att bo i. Projekt och åtgärder i visionens anda Det har hänt mycket i Tibro sedan visionen antogs. Exempel på satsningar som förverkligats är det sjönära bostadsområdet Bråbacka, Tibro Actionpark, besöks- och inredningscentrumet Inredia och den årligen återkommande folkfesten UPPåNER. Tio insatsområden i fokus för fortsatt utveckling Under 2013 genomfördes en uppdatering av Vision Tibro. Resultatet av uppdateringen blev att kommunfullmäktige fastställde ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet. Fokus ligger nu på tio prioriterade insatsområden.
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-20 Skriv ut

Kontaktinformation

Per Garenius Näringslivschef Skicka e-post till Per Tel: 18428

Tjänster och information