Allmänhetens frågestund

Nu kan du som är folkbokförd i Tibro kommun ställa frågor om kommunens verksamheter direkt till politikerna på allmänhetens frågestund.

Allmänhetens frågestund hålls fyra gånger per år, på kommunfullmäktiges sammanträden i februari, maj, september och november. Alla kommuninvånare, utom de som är förtroendevalda i Tibro, har rätt att ställa frågor vid allmänhetens frågestund.

 

Skicka in din fråga senast en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde

Frågorna ska skickas in skriftligt senast en vecka före respektive fullmäktigesammanträde. Frågorna ska vara undertecknade av en eller flera personer och får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse.

Den som ställt en fråga ska vara närvarande på det kommunfullmäktigesammanträde som frågan tas upp på och varje frågeställare har fem minuter på sig att presentera sin fråga.

Du som vill ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige skickar frågan via post eller e-post till kommunen:
Postadress: Tibro kommun, kommunledningskontoret, 543 80 Tibro
E-post: Skyddad adress

Ange i ditt brev att du vill att din fråga ska tas upp på allmänhetens frågestund.
Använd gärna blanketten i högerkolumnen.

Observera att alla inkomna frågor är offentliga handlingar och att din fråga kommer att publiceras på kommunens hemsida.

 

Sidansvarig: Josefin Karlsson Publicerad: 2016-03-07 Skriv ut

Kontaktinformation

Frida Blomqvist Administrativ chef Skicka e-post till Frida Tel: 18505

Josefin Karlsson Kommunsekreterare Skicka e-post till Josefin Tel: 18134