Kommunens bolag

Bild på elektriker från Tibro Energi som arbetar i ett elskåp.En av Tibrobyggens fastigheter.

Tibro kommun äger två bolag, Tibrobyggen AB och Tibro Elnät AB.

Tibrobyggen AB ägs av Tibro kommun och är ett allmännyttigt företag som hyr ut lägenheter och lokaler.  Tibrobyggen äger 677 lägenheter, varav de flesta finns i Tibro tätort. Ett 30-tal lägenheter erbjuds i Fagersanna. Tibrobyggen äger också vårdcentralens lokaler och ett antal av Tibro kommuns kontorslokaler.

Tibro Elnät AB är ett aktiebolag som ägs till hundra procent av Tibro kommun. Bolaget tillhandahåller nättjänster till de cirka 4 500 nätkunder som är anslutna till Tibro Elnäts distributionsnät. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Tibro kommun.

Tibro Energi AB ägs av Tibro Elnät AB. Bolaget arbetar med inköp och försäljning av el och försäljning av bredbandstjänster. Bolaget verkar i huvudsak i Tibro kommun, men lämnar gärna offerter för elleveranser även utanför kommunen.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2015-03-24 Skriv ut

Kontaktinformation

Tibrobyggen AB Besöksadress: Allén 5 Tel: 0504-142 30 Skicka e-post till Tibrobyggen AB www.tibrobyggen.se/

Tibro Energi AB Besöksadress: Fabriksgatan 10 Tel: 0504-44 04 40 Skicka e-post till Tibro Energi AB www.tibroenergi.se/

Tibro Energi - felanmälan Tel: Dagtid 0504-44 04 40 Alt. tel: Övrig tid 0504-159 50

Tjänster och information