Borgerlig vigsel

Tibro kommun erbjuder möjlighet till borgerlig vigsel. En borgerlig vigsel är utan religiösa inslag där vigselförrättaren har setts ut av Länsstyrelsen.

I Tibro kommun utförs de borgerliga vigslarna av kommunalrådet Rolf Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande Laila Neck samt Anna Ohlsson, Claes Jägevall och Ann-Britt Danielsson.

Tid för borgerlig vigsel bokas via kommunstyrelsen senast två veckor innan önskat datum för vigseln. Blankett "Vigselanmälan" lämnas ifylld till kommunledningskontoret tillsammans med "Intyg hindersprövning" och "Vigselintyg" senast två veckor innan önskat datum för vigsel. 
Vigseln förrättas företrädesvis i kommunhuset, Centrumgatan 17, måndag-fredag under kontorstid.

Vigseln utförs enligt särskilt vigselformulär. Vid vigseln ska det finnas två vittnen närvarande. Namn och adress på dessa ska uppges vid beställningen av vigseln. Om brudparet inte har egna vittnen kallas istället två kommunala tjänstemän.

Vigseln är kostnadsfri.

Hindersprövning före vigseln

För att pröva om det finns något hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske. Prövningen görs av Skatteverket. Intyget om hindersprövning ska lämnas till kommunen i samband med beställning av vigseln.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis som utfärdas av vigselförrättaren.
Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln. 

Se dokument i högerkolumnen för mer information samt blankett för vigselanmälan.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-27 Skriv ut